De Boeier is verkrijgbaar in de maat: 7.50 x 3.58 m

 

 

 

 

 

 

De geschiedenis van de boeier

 

 

 

 

 

 

De Boeier is een van onze oudste scheepstypen.

De type-aanduiding boeier komt al voor in Nederlandse en Duitse bronnen uit de eerste helft van de 15e eeuw en is nadien voor velerlei scheepstypen gebruikt.

De boeier werd een schip voor de recreatievaart met het Friese jacht en de tjotter  als variant.

 

De boeier heeft als historisch wapenfeit dat zij in 1588 als belangrijk deel van de “Smalle vloot” van de Prins van Oranje de Spaanse landingsvloot in Duinkerken vasthield. Daardoor voorkomend dat deze zich bij de uit Spanje gezonden Armada zou voegen. Dit belangwekkende schip is vanaf de 15e eeuw geëvalueerd van kustvaarder, tot een echt plezierjacht voor het binnenwater.

Het fraaie houtsnijwerk is veelal opvallend aanwezig.

Daardoor trekken zij vaak de aandacht op maritieme manifestaties.

 

Bekende boeiers zijn het Friese statenjacht Friso (1894), De Constanter (1877) en De Sperwer (1885).

 

 

Meer afbeeldingen: