De staverse jol verkrijgbaar in de volgende maat: 6.00 x 2.35 m

Van dit model zijn diverse afgeleide afmetingen mogelijk (tot 8 meter).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschiedenis staverse jol

De eerste staverse jollen werden gobouwd omstreeds 1860.

Het model stamt af van de Hindelooper sloep, die door Douwe Roosjen is doorontwikkeld tot een vissersjol die voldoet aan wensen van Staverse vissers. Deze jollen zijn 18 of 19 voet lang (5.40 en 5.70 meter). Staverse jollen zijn bedoeld om ermee te vissen. Wat opvalt is de robuuste bouw van het scheepje.

Dat is in die tijd nodig, omdat de jollen gebruikt worden in het vroege voorjaar en de herfst langs de dan vaak ruwe lage wal van de Zuiderzee. Bij het werk aan de fuiken, vlak langs de zeedijk, gebeurt het dat het zeilscheepje door de golven op de keien wordt gezet en dan moet het natuurlijk niet direct in stukken slaan.

 

De merkwaardige vorm is ontwikkeld op wens van de gebruikers: de vissers in Molkwerum, Stavoren en Laaksum. Die willen een klein, stevig zeilscheepje, met volledig gladde boorden die bovendien naar binnen buigen. Dat maakt het binnenhalen van de kwetsbare netten eenvoudiger. De jol is voorzien van een ondiepe kiel (om te kunnen zeilen), die doorloopt over de gehele lengte van het schip. Het voordeel daarvan is, dat het schip rustig op het roer ligt en ondanks de kiel toch op de kant te trekken is.

 

 

 

 

Meer Afbeeldingen: