De Kotter is verkrijgbaar in de maten:

  •      9.50 x 3.20 m
  •    11.75 x 4.00 m
  •    15.00 x 4.60 m

Van alle modellen zijn diverse afgeleide afmetingen mogelijk en verkrijgbaar met plat vlak of V-vlak.

 

 

Geschiedenis van de kotter

Een kotter is oorspronkelijk een S-spant zeilscheepje, met een lage achtersteven. Het had een mast met daaraan meerdere zeilen.

De kotter wordt voor meerdere doeleinden gebruikt, maar vindt vooral zijn toepassing in de visserij.

De voortstuwing vindt tegenwoordig plaats door een dieselmotor in plaats van zeilen.

Met het huidige woord kotter bedoelen we voornamelijk de schepen die worden gebruikt binnen de visserij. Op schepen ter visserij is de lettercode van de thuishaven en een volgnummer aangebracht, de naam van het schip is minder prominent aanwezig.

Door de ruime omvang van de romp is het schip erg geschikt voor pleziervaart.

 

 

Meer afbeeldingen: